Colofon

Dit is een publicatie van Wouter Smeulers, Rijswijk (ZH), © 2008 - 2019.
Eerste publicatie 20 september 2008 - laatste aanvulling 11 oktober 2019.
Vormgeving en realisatie: Luuk Stalenhoef, Delft.Disclaimer

Deze niet-commerciële internetsite heeft uitsluitend tot doel, liefhebbers van het Nederlandstalige gedicht
te wijzen naar bronnen en verderlezen. De gegevens zijn niet systematisch, wel zo zorgvuldig mogelijk,
verzameld, verwerkt en weergegeven. Bij 'NOTITIES' staan samenvattingen, het zijn niet altijd citaten.

De auteur is niet aansprakelijk voor omissies en fouten. Opmerkingen, suggesties en aanvullingen die aan
de bruikbaarheid kunnen bijdragen worden op prijs gesteld en met belangstelling tegemoet gezien op:
reactie@gedichteninfo.nl t.a.v. Wouter Smeulers.