Bij de dichter

Wil Gommers

zijn de volgende gedichten gevonden:

#GEDICHTTHEMAPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

1'n Eenzaamheid die lam legt en vervreemdteenzaamKwasir 1(1987)1PerstektiefDen Haag12een leegte die door niemand wordt geclaimd
2De kamer ademde cultuur pur sangeenzaamKwasir 1(1987)1PerstektiefDen Haag11als 't morgenlicht haar vindt: wuift gordijn nog even
3De kamer ademde cultuur pur sang:gordijnKwasir 1(1987)1Den Haag11als 't morgenlicht haar vindt, wuift het gordijn nog even
4Geslioten paviljoenpsychiaKwasir 1(1987)1PerstektiefDen Haag9langzaamaan verdwaalden haar zinnen, daarom is Marie nu stapelgek
5De kamer ademde cultuur pur sangzelfKwasir 1(1987)1PerstektiefDen Haag11cultuur omlijstte haar levenslang / zelfmoord
6De kamer ademde cultuur pur sang:zelfdodingKwasir 1(1987)1Den Haag11springt, als 't morgenlicht haar vindt, wuift het gordijn nog even