Bij de dichter

Willem Elsschot

zijn de volgende gedichten gevonden:

#GEDICHTTHEMAPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

1Tot den arme (Den langen dag)armeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2735laat gerust uw ademtocht mij om het aangezichte waren
2Tot den arme (Gij met uw)armeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2733staar mij niet zo aan
3De baggermanbaggermanVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2730in 't water kunt gij 't lezen: spoedig dood
4De bedelaarbedelaarVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2734ik word te zwaar om nog bij 't volk erbarmen op te wekken
5MoederborstenVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732geen macht die ooit weer zog in uwe borsten wekt
6De bult spreektbultenaarVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2738reuzenzwam doet moord op moord, vreet mij op met huid en haren
7Moederdood - levenVerzen van vroegerEm.QueridoAmsterdam 19737hij is broeder, zorgt dat gij geen kou vat en tevreÍ zult wezen
8Bij het doodsbed van een kinddood kindVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2731zeg mij of 't waar kan zijn dat haar de wormen zullen sparen
9Aan FineechtgenoteVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2728volgend waar ik u leidde; nooit herdenkend wat ik heb misdaan
10Het huwelijkhuwelijkVerzameld WerkP.N.van KampenAmsterdam 1957-2739tussen droom en daad: wetten / praktische bezwaren
11O jeugd!jeugdVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2740tijd van smarten / vreugd / wilde harten
12De baggermanlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2730het is des Heren wil of 't zou niet wezen
13De bedelaarlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2734wie kan Zijn beschikkingen verklaren?
14De bult spreektlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2738ik zal het torsen zonder klagen als gij zo lang dat ding wilt dragen
15Aan mijn moeder (Ik heb gedroomd)moeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2727'k voelde diep in 't harte wat ene moeder is

#GEDICHTTHEMAPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

16Aan mijn moeder (Moeder, mij heugen)moeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2726zijn wij vervreemd aan elkander?
17Moedermoeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2729ik kan het niet verkroppen dat gij gekromd / verdroogd zijt en versleten
18Aan Jan GreshoffmondVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2741een kwalijk toegegroeide wond
19Moederoud zijnVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957729ik kan het niet verkroppen dat gij gekromd / verdroogd / versleten zijt
20Moederoud zijnVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732als vader slaapt ligt gij wakker, roept zoons / dochters voor de geest
21De klacht van den oudeoude manVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2736-737ik word aan 't oud zijn niet gewend
22Moederoude moederVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957729ik ben gans ontroerd wanneer gij zegt: kom zit aan tafel jongen
23Moederoude moederVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732het oude nest waarin gij dubbend op terugkeer van zoons / dochters wacht
24De klacht van den oudeouder wordenVerzamelde werkP.N.van KampenAmsterdam 1957736-737word aan 't oud zijn niet gewend; de lichterlaaie zit nog te diep i/d knoken
25Het huwelijkweemoedVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957-2739weemoedigheid, kan niemand verklaren; komt 's avonds bij slapen gaan
26De zeezeeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2725geen mensenbrein ooit zal omvangen uw effen geweld
27Het huwelijkzittenVerzameld WerkP.N.van KampenAmsterdam 1957739vader bewegingloos / zwijgend bij het vuur gezeten