Bij de dichter

Willemien van Eerden

zijn de volgende gedichten gevonden:

#GEDICHTTHEMAPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

1De achtergeblevenedromenKwasir-nulnummerPerstektiefDen Haag 1987?8-9mijn dromen sluip je behoedzaam binnen; verwoest met nieuwe hoop mijn leven
2LiefdeliefdesprobleemStad in de morgenPerstektiefDen Haag 198427je hebt me zo bezeerd dat ik de pijn niet voelde
3De achtergebleveneliefdesverdrietKwasir-nulnummerPerstektiefDen Haag 1987?8-9je kopje heb ik laten staan alsof je, even maar, bent weggegaan
4LiefdeliefdesverdrietStad in de morgenPerstektiefDen Haag 198427zo bezeerd dat ik de pijn niet voelde
5De achtergebleveneschemerKwasir-nulnummerPerstektiefDen Haag 1987?8-9als schemerlicht de kamer vult met weemoed / dromen van verlangen
6De achtergebleveneverliesKwasir-nulnummerPerstektiefDen Haag 1987?8-9mijn dromen sluip je behoedzaam binnen; verwoest met nieuwe hoop mijn leven