Bij de dichter
Willem Elsschot
(pseudoniem van A.J. de Ridder)
zijn de volgende gedichten gevonden:

Nr.
GEDICHT
THEMA
PUBLICATIE
UITGEVER
PLAATS, JAAR
BLZ.
NOTITIES

1Tot den arme (Den langen dag)armeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2735laat gerust uw ademtocht mij om het aangezichte waren
2Tot den arme (Gij met uw)armeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2733staar mij niet zo aan
3De baggermanbaggermanVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2730in 't water kunt gij 't lezen: spoedig dood
4De bedelaarbedelaarVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2734ik word te zwaar om nog bij 't volk erbarmen op te wekken
5MoederborstenVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732geen macht die ooit weer zog in uwe borsten wekt
6De bult spreektbultenaarVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2738reuzenzwam doet moord op moord, vreet mij op met huid en haren
7MoederdoodSpiegel van de moderne Nederlandse poëzie (H. Warren)Meulenhoff / KritakAmsterdam / Leuven 199297staat reeds op haar te fluiten
8Moederdood - levenVerzen van vroegerEm.QueridoAmsterdam 19737hij is broeder, zorgt dat gij geen kou vat en tevreê zult wezen
9Bij het doodsbed van een kinddood kindVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2731zeg mij of 't waar kan zijn dat haar de wormen zullen sparen
10Aan FineechtgenoteVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2728volgend waar ik u leidde; nooit herdenkend wat ik heb misdaan
11Het huwelijkhuwelijkVerzameld WerkP.N.van KampenAmsterdam 1957-2739tussen droom en daad: wetten / praktische bezwaren
12O jeugd!jeugdVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2740tijd van smarten / vreugd / wilde harten
13De baggermanlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2730het is des Heren wil of 't zou niet wezen
14De bedelaarlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2734wie kan Zijn beschikkingen verklaren?
15De bult spreektlotVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2738ik zal het torsen zonder klagen als gij zo lang dat ding wilt dragen

Nr.
GEDICHT
THEMA
PUBLICATIE
UITGEVER
PLAATS, JAAR
BLZ.
NOTITIES

16MoedermoederSpiegel van de moderne Nederlandse poëzie (H. Warren)Meulenhoff / KritakAmsterdam / Leuven 199297kan niet verkroppen: verkrompt, verdroogd, versleten
17Aan mijn moeder (Ik heb gedroomd)moeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2727'k voelde diep in 't harte wat ene moeder is
18Aan mijn moeder (Moeder, mij heugen)moeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2726zijn wij vervreemd aan elkander?
19Moedermoeder - zoonVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2729ik kan het niet verkroppen dat gij gekromd / verdroogd zijt en versleten
20Aan Jan GreshoffmondVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2741een kwalijk toegegroeide wond
21Moederoud zijnVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957729ik kan het niet verkroppen dat gij gekromd / verdroogd / versleten zijt
22Moederoud zijnVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732als vader slaapt ligt gij wakker, roept zoons / dochters voor de geest
23De klacht van den oudeoude manVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2736-737ik word aan 't oud zijn niet gewend
24Moederoude moederVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957729ik ben gans ontroerd wanneer gij zegt: kom zit aan tafel jongen
25Moederoude moederVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957732het oude nest waarin gij dubbend op terugkeer van zoons / dochters wacht
26De klacht van den oudeouder wordenVerzamelde werkP.N.van KampenAmsterdam 1957736-737word aan 't oud zijn niet gewend; de lichterlaaie zit nog te diep i/d knoken
27Het huwelijkweemoedSpiegel van de moderne Nederlandse poëzie (H. Warren)Meulenhoff / KritakAmsterdam / Leuven 1992weemoedigheid, kan niemand verklaren; komt 's avonds bij slapen gaan
28Het huwelijkweemoedVerzameld werkP.N.van KampenAmsterdam 1957-2739weemoedigheid, kan niemand verklaren; komt 's avonds bij slapen gaan
29De zeezeeVerzameld werkP.N.van Kampen en Zn.Amsterdam 1957-2725geen mensenbrein ooit zal omvangen uw effen geweld
30Het huwelijkzittenVerzameld WerkP.N.van KampenAmsterdam 1957739vader bewegingloos / zwijgend bij het vuur gezeten