Op het thema filosoof zijn de volgende gedichten gevonden:#GEDICHTDICHTERPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

1Het leven van Kant, van HegelNachoem WijnbergHet eerste gedicht (Chr. Breukers)De WeideblikVarik 2013126wat te weten gekomen in drie, vier dagen
2Het leven van Kant, van HegelNachoem WijnbergHet leven vanContactAmsterdam 2008?wat te weten gekomen in drie, vier dagen