Op het thema jeugd - schoonheid zijn de volgende gedichten gevonden:#GEDICHTDICHTERPUBLICATIEUITGEVERPLAATS DATUMPAGINANOTITIES

1MeiliedjeJacqueline E.van der WaalsVerzamelde gedichtenDe Groot GoudriaanKampen 199459pijnlijk verblijden: jeugd / schoonheid doen pijn, smartelijk verlangen